Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κτίριο ΟΕΔ02
Τ.Θ. 20537 CY-1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ

Γραμματεία: Β202, κα Γεωργία Σωτηρίου
Τηλέφωνα: +357 22 89 43 89
Φαξ: +357 22 89 43 87
Email: [email protected]