Ακολουθούν σύντομες περιγραφές των ερευνητικών ενδιαφερόντων των διδασκόντων/ερευνητών του τμήματος. Για τις περιγραφές στα αγγλικά και γαλλικά πατήστε εδώ.
 
 
- Λεξιλογική σημασιολογία, μεταφορές
- Ανάλυση λόγου και ιδεολογία, πολιτικού λόγου και διαφήμισης, ρητορική μίσους και ρατσισμού καθώς και οι γλωσσικές πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις (εγκληματολογική γλωσσολογία), λόγος και μετανάστευση
- Σπουδές φύλου, φεμινιστικές θεωρίες
- Εκμάθηση της γλώσσας / διδασκαλία της γλώσσας / συναισθηματική ανάπτυξη
- Κοινωνιογλωσσολογία / διδασκαλία / εκμάθηση γλωσσών (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των σχολικών βιβλίων και των αλληλεπιδράσεων στην τάξη)
 
- Συγκριτική λογοτεχνία : Σχέσεις της γαλλικής λογοτεχνίας με α) την αρχαία ελληνική φιλοσοφία β) τον επιστημονικό λόγο γ) τα ανθρώπινα δικαιώματα ; δ) τις τέχνες
- Αφηγήσεις του 'εγώ' : H αυτοβιογραφία
- Μελέτη των ποικίλων μορφών του Ευρωπαϊκού πολιτισμού (μύθος, ιστορία, χαρτογράφηση, λογοτεχνία, τέχνες, κινηματογράφος)
- Τα διάφορα σχέδια ευρωπαϊκής ενοποίησης, από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι το σημερινό οικοδόμημα των 28/27 χωρών-μελών, και η τύχη τους
- Η Ευρώπη και οι άλλες Ήπειροι
 
Γαλλική λογοτεχνία και συγκριτική γραμματολογία, 19ος και 20ός αι.:
- Το υπερρεαλιστικό κίνημα
- Το φαινόμενο της ποιητικής δημιουργίας
- Το έργο του Οδυσσέα Ελύτη και οι σχέσεις του με τη γαλλική λογοτεχνία και σκέψη
- Η γαλλική ποίηση από τον Baudelaire ως τον υπερρεαλισμό
- Πολιτική κουλτούρα.
 
Γαλλική και Συγκριτική Γλωσσολογία:
- Μορφολογία
- Σύνταξη (μέρη του λόγου και κατηγορίες λέξεων, επιρρήματα, εκφώνημα, εκφορά, συντακτικές δομές φράσης, συντακτική γραμματική, πρόταση και μετασχηματιστική θεωρία)
- Λεξικολογία (λεξιλογική σημασιολογία, λειτουργία της πολυσημίας, λεξιλογικές κατηγορίες, ταξινόμηση και ομαδοποίηση λεξιλογίου)
- Φωνητική και φωνολογία
- Παράλληλα σώματα κειμένων
- Νευρογλωσσολογία
Διδακτική: Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (παιδαγωγικές προσεγγίσεις, γραμματική, σημειωτική της εικόνας, ήχος και εικόνα, νέες Τεχνολογίες)
 
Πεδία επιστημονικής επάρκειας:
- Φιλοσοφία, Πολιτική και Κοινωνία
- Αρχαία Φιλοσοφία
- Διαφωτισμός και Νεωτερικότητα
- Φιλοσοφία και Λογοτεχνία
Πεδία εξειδίκευσης:
- Πλάτων, Παύλος και το Θεολογικο-πολιτικό πρόβλημα
- Κλασσική Πολιτική Φιλοσοφία και Νεότερη Πολιτική Σκέψη
- Ιστορία της Φιλοσοφίας, Ιστορία της Κοινωνιολογίας
- Οικονομία και Κοινωνία, Φιλελευθερισμός