Εκτύπωση
 I. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 
II. Ειδικοί Επιστήμονες
  • Σοφοκλής Σοφοκλέους (CV)
 
IΙΙ. Επισκέπτες καθηγητές
 
IV. DAAD (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών)
  • Ina Sammler, Λέκτορας (CV) (τηλ. 22 89 4386) 
 
V. Κινητικότητα για διδασκαλία - Πρόγραμμα Erasmus+  
  • Isabelle Cros – Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (εαρινό εξάμηνο 2016-2017)
  • François Mangenot – Université Grenoble Alpes (εαρινό εξάμηνο 2016-2017)
  • Pierre Salam – Université du Maine (εαρινό εξάμηνο 2016-2017)
  • Ράνια Βοσκάκη – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (εαρινό εξάμηνο 2016-2017)