Η κατεύθυνση Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών ώστε να αποκτήσουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στην επικοινωνιακή χρήση της Γαλλικής, σοβαρή γενική γνώση της γαλλικής γλωσσολογίας, του γαλλικού πολιτισμού, της τέχνης και του κινηματογράφου. Οι πτυχιούχοι της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της διδασκαλίας, της δημοσιογραφίας, στον δημόσιο τομέα και την επαγγελματική μετάφραση. Όπως συμβαίνει και με άλλα πτυχία, το πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας διανοίγει νέους ορίζοντες και αποτελεί το κλειδί για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Κατεβάστε τον αναλυτικό πίνακα του πτυχίου: στα ελληνικά – στα γαλλικά

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Για την απόκτηση του Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν σε μαθήματα συνολικής αξίας τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Σε αυτά περιλαμβάνονται: 1) τα υποχρεωτικά μαθήματα (σταθερά και επιπλέον), 2) τα μαθήματα ξένης γλώσσας και 3) τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Α. Σταθερά Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΓΕΣ 102 Προφορικός Λόγος Ι

ΓΕΣ 103 Γραπτός Λόγος Ι

ΓΕΣ 104 Γραπτός Λόγος ΙΙ

ΓΕΣ 112 Εισαγωγή στον γαλλόφωνο κόσμο

ΓΕΣ 113 Εισαγωγή στον ευρωπαϊκό κόσμο

ΓΕΣ 131 Σύγχρονη Γαλλική Κοινωνία

ΓΕΣ 171 Εισαγωγή στα εργαλεία της έρευνας

ΓΕΣ 202 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι

ΓΕΣ 203 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ

ΓΕΣ 204 Προφορικός Λόγος ΙΙ – Φωνητική

ΓΕΣ 220 Γαλλόφωνες Κυβερνοκουλτούρες

ΓΕΣ 222 Δημοφιλείς Κουλτούρες & Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα

ΓΕΣ 361 Θεωρίες της Μετάφρασης

ΓΕΣ 362 Πρακτική της Μετάφρασης

ΓΕΣ 370 Μεθοδολογία της Έρευνας

ΓΕΣ 373 Η Επικοινωνία στον Εργασιακό χώρο

ΓΕΣ 375 Τα Γαλλικά εντός Ευρώπης

ΓΕΣ 404 Γαλλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙΙ

ΓΕΣ 430–439 Δύο μαθήματα από τη θεματική ενότητα “Κινηματογράφος – Εικαστικές Τέχνες – Επικοινωνία

ΓΕΣ 100-499 Δύο μαθήματα από τη θεματική ενότητα “Διδακτική

ΓΕΣ 472 Διπλωματική εργασία [για την οποία προαπαιτείται 1) επιτυχία σε 180 ΠΜ
και 2) ΣΜΟ 7 ή αποδεδειγμένη έφεση στην συγγραφή/έρευνα] ή 2 μαθήματα ΓΕΣ

ΑΓΓ 101 Academic Communication in English

Για να δείτε τις περιγραφές των μαθημάτων, συμβουλευτείτε την σελίδα Περιγραφές Προπτυχιακών Μαθημάτων

Στη λίστα αυτή προστίθενται επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα γαλλικής λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας, αλλά και μαθήματα με έμφαση στην ευρωπαϊκή σκέψη, τον πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές εικαστικές τέχνες. Τα μαθήματα θα ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Β. Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα (ενδεικτικά)

Τα Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα δεν είναι μαθήματα επιλογής. Επιλέγονται από το Τμήμα και ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στα Επιπλέον Υποχρεωτικά Μαθήματα που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα του εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται (για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα Εξαμηνιαία Προγράμματα).

Επιπλέον, σε όλα τα εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του θερινού, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής, στο ΓΕΣ 150 Ανεξάρτητη Μελέτη (3 ECTS) και ΓΕΣ 250 Ερευνητική Εμπειρία (6 ECTS), με τη συγκατάθεση του Επιβλέποντος Καθηγητή.

ΓΕΣ 100 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία

ΓΕΣ 105 Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία Ι

ΓΕΣ 106 Από τη Γραμματική στη Γλωσσολογία ΙI

ΓΕΣ 132 Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού

ΓΕΣ 134 Αρχές της σύγχρονης διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

ΓΕΣ 140 Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας

ΓΕΣ 150 Ανεξάρτητη Μελέτη

ΓΕΣ 200 Μορφοσύνταξη

ΓΕΣ 201 Σύνταξη

ΓΕΣ 230 Η Γαλλία του 20ου αιώνα

ΓΕΣ 239 Η κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης

ΓΕΣ 240 Νεότερη Γαλλική Λογοτεχνία (1870-1945)

ΓΕΣ 241 Σύγχρονη Γαλλική Λογοτεχνία (1945- )

ΓΕΣ 242 Κλασική Γαλλική Λογοτεχνία & Λογοτεχνία Μπαρόκ

ΓΕΣ 244 Η Νεολογία και η ανανέωση του Λεξιλογίου

ΓΕΣ 250 Ερευνητική Εμπειρία

ΓΕΣ 282 Η Μάχη των Γλωσσών στην Ευρώπη

ΓΕΣ 289 Γλώσσες σε επαφή

ΓΕΣ 290 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία

ΓΕΣ 300 Λεξικολογία /Λεξικογραφία

ΓΕΣ 301 Κοινωνιογλωσσολογία

ΓΕΣ 302 Γλωσσολογική Ανάλυση του Κειμένου

ΓΕΣ 303 Φωνολογία

ΓΕΣ 310 Γλώσσα, Ιστορία, Κοινωνία

ΓΕΣ 325 Λογοτεχνίες της Ευρώπης

ΓΕΣ 330 Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Module Jean Monnet)

ΓΕΣ 340 Λογοτεχνία του 19ου αιώνα

ΓΕΣ 342 Λογοτεχνία της Αναγέννησης

ΓΕΣ 343 Λογοτεχνία του 18ου αιώνα

ΓΕΣ 350 Συγκριτική Γραμματολογία

ΓΕΣ 391 Ευρωπαϊκά Κινήματα, Αναγέννηση, Μεταρρύθμιση, Διαφωτισμός

ΓΕΣ 392 Το αρχιπέλαγος της ευρωπαϊκής σκέψης

ΓΕΣ 411 Λόγος, κοινωνία και ιδεολογία: τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης

ΓΕΣ 420 Ο Λόγος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού

ΓΕΣ 425 Η Οικονομία ως Βιο-πολιτική στον Foucault

ΓΕΣ 428 Εισαγωγή στη θεωρία του «κάλλους»

ΓΕΣ 430 Η Ευρωπαϊκή κινηματογραφική παράδοση

ΓΕΣ 431 Οι Άθλιοι: ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, 50 ταινίες

ΓΕΣ 444 Εισαγωγή στη θεωρία του «υψηλού»

ΓΕΣ 483 Ευρωπαϊκή Τέχνη και Ελληνική Μυθολογία

Για να δείτε τις περιγραφές των μαθημάτων, συμβουλευτείτε την σελίδα Περιγραφές Προπτυχιακών Μαθημάτων

Γ. Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

Τρία επίπεδα της ίδιας ξένης γλώσσας (το Τμήμα συνιστά να είναι η γαλλική) που προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών, συνολικής αξίας 15 ECTS.

Για τις απαλλαγές από τα μαθήματα των ξένων γλώσσων παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στο Κέντρο Γλωσσών. 

Δ. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε μαθήματα του Πανεπιστημίου εκτός του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, συνολικής αξίας τουλάχιστον 16 ECTS, τα οποία πρέπει να προέρχονται από τρεις διαφορετικές Σχολές. Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών και το Αθλητικό Κέντρο θεωρείται ότι προσφέρονται από ανεξάρτητες Σχολές.

Τέλος, με απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 2/2006, § 3.9.2.1), οι φοιτητές που παρακολουθούν σε εθελοντική βάση δημόσιες διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια που οργανώνονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή του ΚΕΔΙΜΑ (20 ώρες ταχύρρυθμων μαθημάτων=1 ECTS) θα πιστώνονται με 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα 4 χρόνια των σπουδών. Η εισήγηση του Τμήματος είναι όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές να προμηθεύονται έγκαιρα το Δελτίο Παρακολούθησης Συνεδρίων/Διαλέξεων από την Φοιτητική Μέριμνα. Αφού συμπληρωθούν οι δυο ΠΜ (ECTS), ο/η φοιτητής/τρία παρουσιάζει το Δελτίο στην ΜΕΡΙΜΝΑ η οποία θα του πιστώσει τις 2 ΠΜ (ECTS), υπό τον κωδικό ΜΕΤ 000 Παρακολούθηση Σεμιναρίων.

Ε. Δευτερεύον Πρόγραμμα σπουδών

Όσοι φοιτητές το επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν παράλληλα με το κυρίως πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και δευτερεύον πτυχίο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Mineure/Minor). Εκτός από τα κοινά για τα 2 πτυχία μαθήματα, τα οποία τους αναγνωρίζονται κατόπιν απλής αιτήσεως* στο Συμβούλιο του Τμήματος, θα πρέπει να περάσουν 5 επιπλέον μαθήματα ως εξής: 2 ΓΕΣ, 1 ΚΠΕ, 1 ΙΣΤ και 1 ΝΟΜ.

Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για το διατμηματικό δευτερεύον πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών, το οποίο συντονίζει το πρόγραμμα.

* αίτηση για τους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΣ / αίτηση για τους φοιτητές άλλων Τμημάτων

Γενικές κανόνες για πρωτεύον-δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών

Οι φοιτητές του παλιού προγράμματος, παρακαλούνται να συμβουλευτούν τον πίνακα αντιστοιχιών.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τρέχον εξάμηνο, παρακαλώ συμβουλευτείτε τα Εξαμηνιαία Προγράμματα στα Φοιτητικά Θέματα.