Καθηγητές
Γιάννης Η. Ιωάννου Καθηγητής Γαλλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας (CV)
Fabienne Baider Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Γλωσσολογίας και Σπουδών Φύλου (CV)
May Chehab Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας – Ευρωπαϊκές Σπουδές (CV)

 

Αναπληρωτές Καθηγητές
Φρύνη Κακογιαννη-Ντοά Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Γλωσσολογίας (CV)
Παναγιώτης Χριστιάς Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμικής Κριτικής (CV)

 

Λέκτορες
Χριστάκης Χριστοφή Λέκτορας (CV)