Γραμματεία Τμήματος
Γεωργία Σωτηρίου
Τηλ.: +357-22-894389
Τηλεομ.: +357-22-894387
Ηλ. Ταχ.: french@ucy.ac.cy

Μαριλένα Παναγιώτου

Τηλ.: +357-22-894390
Τηλεομ.: +357-22-894387
Ηλ. Ταχ.: panayiotou.marilena@ucy.ac.cy

Γραφείο Β202,
Κτίριο ΟΕΔ02,
Πανεπιστημιούπολη,
Τ.Θ. 20537 CY-1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ