Γραμματεία Τμήματος
[email protected]

 

Γεωργία Σωτηρίου
Τηλ.: +357-22-894389
Τηλεομ.: +357-22-894387
Ηλ. Ταχ.: [email protected] 

Μαριλένα Παναγιώτου
Τηλ.: +357-22-894390
Τηλεομ.: +357-22-894387
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Γραφείο Β202,
Κτίριο ΟΕΔ02,
Πανεπιστημιούπολη,
Τ.Θ. 20537 CY-1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ