Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Sylvaine Gautier (CV)

 

Ειδικοί Επιστήμονες
Γεωργία Κωνσταντίνου (CV)
Caron Pascal
Αργυρώ Σηφάκη
Ina Sammler

 

Επισκέπτες Καθηγητές

 

Κινητικότητα για διδασκαλία – Πρόγραμμα Erasmus+
Ράνια Βοσκάκη Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017)
Isabelle Cros Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017)
François Mangenot Université Grenoble Alpes (Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017)
Pierre Salam Université du Maine (Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017)

 

Πρώην Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό
Μαρία Κωνσταντίνου-Παπανικολάου 
Γεωργία Κωνσταντίνου 
Δόμνα Μωυσέως 
Σοφοκλής Σοφοκλέους
Νάταλη Χριστοφόρου
Αργυρώ Σηφάκη
Pascal Caron
Olivier Delhaye 
Florence Hetzel 
Fanny Heniqui
Ina Sammler  Λέκτορας DAAD (Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών)