Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλη

 

Εκπρόσωποι φοιτητών
Σούλα Σοράυ
Μαρία Δέσποινα Στυλιανού