Η έρευνα αποτελεί θεμελιώδη τομέα δραστηριότητας του τμήματος. Γίνεται ατομικά από κάθε διδάσκοντα/ερευνητή ή σε συνεργασία με συναδέλφους του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημίων της Γαλλίας, της Ελβετίας, άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου. Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας του τμήματος, πραγματοποιούνται ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες μέσω διμερών συμβάσεων διδασκαλίας και έρευνας. Το τμήμα διοργανώνει συχνά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες.

Συνέδρια/Διαλέξεις

Εκδηλώσεις