Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Ο σκοπός των Οικονομικών Υπηρεσιών είναι, διαμέσου των εξαίρετων εργασιών και υπηρεσιών τους, να υποστηρίζουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην υλοποίηση της αποστολής του και εκπλήρωση των στόχων του, που είναι η διδασκαλία, η έρευνα και η κοινωνική αρωγή.

Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή στήριξης για αποτελεσματικό οικονομικό προγραμματισμό, την εύρυθμη λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών, την στήριξη για ετοιμασία του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να μπορεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου να εξυπηρετήσει δεόντως την ακαδημαϊκή κοινότητα, το προσωπικό, τους φοιτητές και άλλους ενδιαφερομένους.

Το προσωπικό των Οικονομικών Υπηρεσιών αναμένεται να διακρίνεται ως προς τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

  • επαγγελματισμό στην παράδοση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
  • σεβασμό στην εχεμύθεια προς πελάτες και υπαλλήλους
  • ακρίβεια στην διαδικασία διεκπεραίωσης
  • αμεσότητα σε όλες τις συναλλαγές
  • να απαντά σε όλα τα ερωτήματα που λαμβάνει
  • ευγένεια και ευκολία στην προσέγγιση του όταν εκτελεί τα καθήκοντά του

Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις