Αποστολή

Η αποστολή των Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η παραχώρηση στήριξης για αποτελεσματικό οικονομικό προγραμματισμό, την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας, την στήριξη για ετοιμασία του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να μπορεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου να εξυπηρετήσει δεόντως την ακαδημαϊκή κοινότητα, το προσωπικό, τους φοιτητές και άλλους ενδιαφερομένους.