Αποστολή

Η αποστολή των Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η παραχώρηση στήριξης για αποτελεσματικό οικονομικό προγραμματισμό, την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας, την στήριξη για ετοιμασία του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να μπορεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου να εξυπηρετήσει δεόντως την ακαδημαϊκή κοινότητα, το προσωπικό, τους φοιτητές και άλλους ενδιαφερομένους.

 

Φάσμα Εργασιών

  • Οργάνωση και Λειτουργία Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Βοηθά στην ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού
  • Στηρίζει τις αρμόδιες αρχές στον Οικονομικό Προγραμματισμό
  • Διενέργεια μελετών

 

Βασικοί Στόχοι

  • Διασφάλιση της βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από τον αποτελεσματικό Οικονομικό προγραμματισμό του Πανεπιστημίου βελτιώνουμε συνεχώς τις γνώσεις και ικανότητες μας
  • Έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών δραστηριοτήτων με τις κατάλληλες νομοθετικές/κανονιστικές ρυθμίσεις ώστε να αναγνωρίζουμε πάντα τις προσπάθειες των ανθρώπων μας