Προϊστάμενη Υπηρεσίας: Ανδρούλλα Θεοφάνους

Τηλ. 22894120, Ηλ. Διευθ: [email protected]

 

Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

Μαρία Λάμπρου Χαραλάμπους, Λειτουργός Πανεπιστημίου

Τηλ: 22894092, Ηλ. Διευθ.: [email protected]

 Νανά Νικολάου, Γενικός Γραφέας

Τηλ: 22894119, Ηλ. Διευθ.: [email protected]

Ηλιάδα Χατζηαντωνίου Αριστείδου, Βοηθός Γραφείου

Τηλ: 22894097, Ηλ. Διευθ.: [email protected]

Μάριος Δημητρίου, Ωρομίσθιος

Τηλ: 22894095, Ηλ. Διευθ.: [email protected]

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γραφείο Προϋπολογισμού και Αναλύσεων

Ιωάννα Χριστοδούλου, Λειτουργός Πανεπιστήμιου

Τηλ: 22894114, Ηλ. Διευθ.: [email protected]

Κούλα Κακουλλή, Λειτουργός  Πανεπιστημίου

Τηλ: 22894083,  Ηλ. Διευθ.: [email protected]

 Χρύσω Κασινοπούλου, Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Τηλ: 22894093, Ηλ. Διευθ.: [email protected]

Φρύνη Κωνσταντίνου, Γενικός Γραφέας

Τηλ: 22894171, Ηλ. Διευθ.: [email protected]

Νικόλας Στυλιανίδης, Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Τηλ: 22894115, Ηλ. Διευθ.: [email protected]