Κοσμήτορας

Καθηγήτρια Ελένη Φτιάκα

Αναπληρωτής Κοσμήτορας

Καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία  (Πρόεδρος)

Καθηγήτρια Νίκη Τσαγγαρίδου

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης 

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Έλληνας (Πρόεδρος)

Καθηγητής Γιάννης Παπαδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιάσονας Λαμπριανού

Τμήμα Νομικής

Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού (Πρόεδρος)

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος

Επίκουρος Καθηγητής Κώστας Παρασκευά

Τμήμα Ψυχολογίας

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Σπανούδης (Πρόεδρος)

Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καρεκλά

Εκπρόσωποι Φοιτητών

Θεοφίλη Κωνσταντίνου

Όλγα Μανώρα

Παναγιώτα Σωκράτους

Δημήτρης Χριστοφόρου

Γραμματέας

Δώρα Γρηγορίου-Κουλέρμου