Εκτύπωση

1. Πόσα είναι τα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής ;
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής αποτελείται από τέσσερα τμήματα :

2. Πως μπορώ να ενημερωθώ αναλυτικά για τα προγράμματα σπουδών του τμήματος που με ενδιαφέρει;
Το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει κάθε τμήμα μπορείτε να το βρείτε στους οδηγούς σπουδών που εκδίδονται πριν από κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. Οι οδηγοί σπουδών παρουσιάζουν αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών του κάθε τμήματος σε επίπεδο προγράμματος σπουδών με τα μαθήματα παρακολούθησης και τις διδακτικές μονάδες του καθενός ξεχωριστά, καθώς επίσης και για το σύνολο των μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου.

3. Πως προωθείται το έργο της σχολής προς το κοινωνικό σύνολο;
Κατά καιρούς διοργανώνονται συνέδρια και διαλέξεις σε διάφορα θέματα που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της σχολής οι οποίες είναι ανοικτές προς το κοινό για να τις παρακολουθήσει. Όλες οι λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της σχολής.

4. Πως μπορώ να ενημερωθώ για το ερευνητικό έργο της σχολής;
Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που έχει αναπτύξει η σχολή τα τελευταία χρόνια βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ειδική έκδοση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και μπορεί κάποιος να την προμηθευτή από το γραφείο εκδόσεων του Πανεπιστημίου.