Μήνυμα του Κοσμήτορα της Σχολής
 
Σας καλωσορίζω στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Σχολή αποτελείται από τέσσερα Τμήματα: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής και Τμήμα Ψυχολογίας.
 
Βασικός στόχος της Σχολής είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από την έρευνα και την παροχή ποιοτικής διδασκαλίας στους φοιτητές, καθώς και η συμβολή στην αναβάθμιση της Κυπριακής κοινωνίας σε πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
 
Τα άριστα καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής έχει αναπτύξει ερευνητικά προγράμματα αιχμής τόσο σε συνεργασία με διάφορούς φορείς της Κύπρου, όσο και με ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού σε θέματα Παιδείας, Κοινωνίας, Πολιτικής, Ψυχολογίας και Νομικής.
 
Τέλος η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής μέσα από συνεχή και συστηματική προσπάθεια για αναβάθμιση θα συνεχίσει να επιτελεί το σημαντικό της έργο στην έρευνα, τη διδασκαλία και την κοινωνική προσφορά.
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
 
Ελένη Φτιάκα
Κοσμήτορας
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής