Γραμματειακός Λειτουργός
Έλενα Δαμιανού
Τηλ: +357-22-893420
Email: [email protected]

Γενικός Γραφέας
Δώρα Κουλέρμου
Τηλ: +357-22-893421
Email: [email protected]

Λειτουργός Πανεπιστημίου
Σοφία Κοντού
Τηλ: +357-22-894107
Email: [email protected]

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός
Μαρία Στυλιανού-Χαραλάμπους
Τηλ: +357-22-894123
Email: [email protected]