Κοσμήτορας
Καθηγητής Αντώνης Έλληνας, Πρόεδρος

Αναπληρωτής Κοσμήτορας
Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ, Μέλος

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία, Μέλος
Καθηγήτρια Ελένη Λοΐζου, Μέλος
Καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης, Μέλος

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιάσονας Λαμπριανού, Μέλος
Καθηγητής Γιάννης Παπαδάκης, Μέλος
Καθηγητής Σταύρος Τομπάζος, Μέλος

Τμήμα Νομικής
Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Παρασκευά, Μέλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Μέλος
Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Παπαδόπουλος, Μέλος

Τμήμα Ψυχολογίας
Καθηγητής Χάρης Ψάλτης, Μέλος
Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος, Μέλος
Επίκουρος Καθηγητής Πάνος Ζάνος, Μέλος

Εκπρόσωποι Φοιτητών

Μαρία Γεωργίου, Μέλος
Άννα Μούσκου, Μέλος
Λάζαρος Μουταφίδης, Μέλος
Μαρία Χατζηβαρνάβα, Μέλος