Κατά την Τελετή Βράβευσης της Σχολής που διοργανώνεται τον Ιούνιο κάθε έτους απονέμονται τα πιο κάτω βραβεία:

  • Βραβείο Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων ύψους €900 (€450 στον/ην αριστεύσαντα/σα απόφοιτο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής στην κατεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και €450 στον/ην αριστεύσαντα/σα απόφοιτο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής στην κατεύθυνση Προδημοτικής Εκπαίδευσης)
  • Βραβείο Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για πρωτεύσαντα/σα απόφοιτο του Τμήματος Νομικής, ύψους €100
  • Βραβείο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής για πρωτεύσαντα/σα προπτυχιακό/ή απόφοιτο των επτά Πτυχίων των τεσσάρων Τμημάτων της Σχολής, ύψους €250 το καθένα
  • Βραβείο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής για πρωτεύσαντα/σα απόφοιτο Μεταπτυχιακού Προγράμματος επιπέδου Μάστερ των τεσσάρων Τμημάτων της Σχολής, ύψους €500 το καθένα
  • Βραβείο Τμήματος Ψυχολογίας για τον/ην πρωτεύσαντα/σα απόφοιτο μεταπτυχιακού επιπέδου, ύψους €750
  • Βραβείο Τμήματος Επιστημών της Αγωγής για τη δράση στη Σχολική Εμπειρία-Δημοτική Εκπαίδευση, ύψους €100
  • Βραβείο Τμήματος Επιστημών της Αγωγής για τη δράση στη Σχολική Εμπειρία- Προδημοτική Εκπαίδευση, ύψους €100

Επιπρόσθετα, απονέμονται Αριστεία στους/ις απόφοιτους/ες των επτά Πτυχίων της Σχολής με Σταθμικό Μέσο Όρο 8,50 και άνω.