Το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής πραγματοποιεί διεθνώς βραβευθείσα έρευνα αιχμής με υψηλή αναγνωρισιμότητα. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού δημοσιεύουν την έρευνα τους σε επιστημονικά περιοδικά και με εκδοτικούς οίκους υψηλής ορατότητας, έχουν δημιουργήσει ισχυρά διεθνή δίκτυα και συνεργασίες, λαμβάνουν σημαντική εξωτερική χρηματοδότηση και έχουν κτίσει άρτια ερευνητική υποδομή. Η έρευνα τους πραγματεύεται σοβαρά πολιτειακά και κοινωνικά ζητήματα και το ακαδημαϊκό προσωπικό πετυχαίνει την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εγχώριες και διεθνείς πολιτικές.