Μήνυμα Καλωσορίσματος

Η οποιαδήποτε μορφή δωρεάς προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι επένδυση στους νέους και κατ’ επέκταση στο μέλλον της χώρας. 

Το Πανεπιστήμιο είναι πραγματικά ευλογημένο που οι σύμμαχοί του αυξάνονται, και περήφανο που τα ονόματα αυτών είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα με στιγμές-σταθμούς για την υλοποίηση των οραμάτων του Ιδρύματος.

....περισσότερα
animated gif