Στο παρόν στάδιο διεξάγονται οι ακόλουθες εκστρατείες:
 
1. Eκστρατεία ανεύρεσης οικονομικών πόρων προς ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης
2. Η γενική ετήσια (επαναλαμβανόμενη για κάθε έτος) εκστρατεία συλλογής οικονομικών πόρων, με σκοπό την υποστήριξη της παιδείας και μόρφωσης.
3. Στηριξε τους φοιτητές μας - UCY Giving back