Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την εκστρατεία «Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: Διάκριση στην Ευρώπη» στοχεύει να ενισχύσει υφιστάμενα και να δημιουργήσει νέα προγράμματα σπουδών, να δώσει περαιτέρω ώθηση στην έρευνα, να αναπτύξει στενές σχέσεις με την οικονομία, τη βιομηχανία και την κοινωνία, να εμπλουτίσει την πολιτιστική ζωή του τόπου, να συμβάλει στην ευημερία των φοιτητών και να προωθήσει και να στηρίξει μέσω του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε άτομα και ομάδες όπως απόδημους και ομογενείς, αποκτώντας έτσι μια ενεργότερη συμβολή στην πρόοδο και την ευημερία του τόπου.
 
Αύξηση των οικονομικών πόρων του Ιδρύματος σημαίνει:
    • αυξημένες δυνατότητες του ιδρύματος να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες μιας κοινωνίας που πορεύεται προς την Ευρώπη. δυνατότητα ίδρυσης επώνυμων εδρών με αποτέλεσμα την προσέλκυση διεθνούς κύρους ακαδημαϊκών.
    • κάλυψη κόστους ανέγερσης κτηρίων.
    • υποτροφίες και χορηγίες για την ευημερία των φοιτητών και καθιέρωση βραβείων.
    • εμπλουτισμό και αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής, με τη χρηματοδότηση πολιτιστικών έργων, τη δημιουργία εκθεσιακών χώρων, τη φιλοξενία εκθέσεων.
    • κάλυψη του κόστους εργαστηρίων και εξοπλισμού.

Διοικητικά, η εκστρατεία επιβλέπεται από την Πρυτανεία, όπου λειτουργεί το Γραφείο Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη διαχείριση της εκστρατείας.