Η Επιτροπή Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένα επίτιμο σώμα, με συγκεκριμένη περίοδο θητείας, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται κατά την συγκρότηση του.
 
Απαρτίζεται από σημαίνουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής του τόπου οι οποίες μπορεί να είναι ιδιώτες, εκπρόσωποι οργανισμών και κοινωνικών φορέων, επιχειρηματίες και οι οποίες προτείνονται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, με γνώμονα την έμπρακτη συνεισφορά τους στο έργο του Ιδρύματος καθώς και τη δέσμευσή τους για περαιτέρω στήριξη.
 
Η Επιτροπή έχει συμβουλεύτικό χαρακτήρα, λειτουργεί ως " think- tank " και καλείται να εργαστεί με γνώμονα την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής χρηματοδότησης προς όφελος του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Η πρώτη Επιτροπή Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης συγκροτήθηκε το 2003 έχοντας σαν επίτιμο πρόεδρο τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργο Βασιλείου. Η θητείας της επιτροπής έληξε το 2010 με το τέλος της εκστρατείας "Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: Διάκριση Στην Ευρώπη"