Η Ερευνητική Μονάδα «Κέντρο Σπουδών Φύλου» έχει διεπιστημονική και διατμηματική οργάνωση (υπάγεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, και στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών). Σκοπός της Ερευνητικής Μονάδας «Κέντρο Σπουδών Φύλου» είναι η έρευνα, η παρέμβαση και η παραγωγή νέας γνώσης και θεωρητικών πλαισίων σεβασμού και ανάδειξης της διαφορετικότητας σε περιβάλλον ισότητας στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, επιστημονικό τομέα καθώς και η ανάπτυξη προβληματικής και πλαισίων πολιτικής σε θέματα φύλων. Σε αυτά τα πλαίσια, η Ερευνητική Μονάδα «Κέντρο Σπουδών Φύλου» αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες σε σχέση με την Ισότητα των Φύλων και ειδικά σε θέματα δικαιωμάτων και συμμετοχής σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, επιστημονικό, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει την έκθεση των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κύπρου στα κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα με τα οποία είναι συνυφασμένη η εμπειρία του έμφυλου υποκειμένου και συνεργάζεται στενά με το νέο διατμηματικό δευτερεύον πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και με την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων.