ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΓΥΜΕ - Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΓΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΠΕ

Παρουσίαση προγράμματος στην Επιτροπή Ισότητας της Βουλής (30/03/2011)

Βίντεο για την παρουσίαση του προγράμματος στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών της Βουλής

Ειδήσεις MEGA - 30/3/2011

Ειδήσεις ΡΙΚ1 - 30/3/2011