• Ιστοσελίδες με χρήσιμο υλικό και παιχνίδια-εφαρμογίδια για τη γεωμετρία στη νηπιοσχολική ηλικία
Pattern Blocks (Σχήματα μοτίβου)
 
Tangram (Κινέζικο τετράγωνο)
 
Bee-Bot Robot
 
  • Παιχνίδια Γεωμετρίας Προσχολικής ηλικίας
 
Αναγνώριση δισδιάστατων σχημάτων
 
Ταξινόμηση δισδιάστατων σχημάτων με βάση τις ιδιότητές τους
 
Μετασχηματισμοί
 
Σύνθεση και Αποσύνθεση Σχημάτων
 
Διδάσκοντας τα μικρά παιδιά