Κέντρο Aριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

Μάθε Περισσότερα

Το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος», με Διευθυντή τον Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή), ιδρύθηκε το 2008 και μετεξελίχθηκε σε Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία το 2017, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming». Στρατηγικός συνεργάτης του είναι το Imperial College London. Πρωταρχικός στόχος του είναι η διεξαγωγή έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT), με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως είναι τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορών, υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνιών, υγείας και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το «Κοίος» αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας του για να συμβάλει στην κοινωνικο-οικονομική πρόοδο, στην πράσινη ανάπτυξη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Το Κέντρο

Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα

Μάθε Περισσότερα

Το biobank.cy, Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, με διευθυντή τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Δέλτα (Ιατρική Σχολή), δημιουργήθηκε μετά από αξιολόγηση και έγκριση της επιστημονικής πρότασης CY-Biobank, στο πλαίσιο της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του στρατηγικού προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming», το 2019. Το Κέντρο φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην ιατρική έρευνα επόμενης γενιάς στην Κύπρο μέσω της ανάπτυξης πέντε πυλώνων: α). Βιοτράπεζα, β). Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, γ). Μοριακό Εργαστήριο Γενετικής, δ). Εκπαίδευση, ε). Καινοτομία. Η Βιοτράπεζα αναπτύσσεται ως μία υποδομή βιοϊατρικής έρευνας αιχμής, με στόχο να παράγει νέα γνώση για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και να συμβάλει στην πρόληψη, τη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Το υλικό που αρχειοθετείται στη Βιοτράπεζα αποτελεί εθνικό θησαυρό και κληρονομιά για την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για την υποστήριξη γενετικών, επιδημιολογικών και άλλων χρήσιμων κλινικών μελετών. Η επεξεργασία των δεδομένων, πάντα με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων, θα οδηγήσει στην ανακάλυψη νέας γνώσης και στην εμπέδωση καινοτόμων εφαρμογών που θα οδηγήσουν στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

Το Κέντρο

Εταίρος στο Κέντρο Αριστείας CYENS

Μάθε Περισσότερα

Τo Κέντρο Αριστείας CYENS ιδρύθηκε το 2018 μετά την επιτυχή αξιολόγηση του έργου (RISE- Research centre on Interactive media, Smart systems and Emerging technologies) στο πλαίσιο της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του στρατηγικού προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ερευνάς, της καινοτομίας, και της αριστείας. Συντονιστής είναι ο Δήμος Λευκωσίας, με εταίρους τα τρία δημόσια πανεπιστήμια της χώρας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και δυο κορυφαία ευρωπαϊκά επιστημονικά ιδρύματα, το University College London και το Max Planck Institute for Informatics. Tο Κέντρο Αριστείας CYENS έχει στόχο να προωθήσει ερευνητικές δραστηριότητες παγκόσμιας κλάσης και να αποτελέσει πρότυπο για τη γεφύρωση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) με εξειδίκευση στα διαδραστικά μέσα, έξυπνα συστήματα και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Το Κέντρο

Κέντρο Aριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΦΑΕΘΩΝ»

Μάθε Περισσότερα

Το Κέντρο Αριστείας «ΦΑΕΘΩΝ» (PHAETHON) ιδρύθηκε το 2023, στο πλαίσιο της Δράσης «Teaming for Excellence» του ανταγωνιστικού προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποβληθείσα πρόταση του ομώνυμου ερευνητικού έργου αξιολογήθηκε και διέπρεψε με την υψηλότερη βαθμολογία. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με συνεργαζόμενους φορείς το Cyprus Seeds, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Δανίας και το Πανεπιστήμιο Groningen της Ολλανδίας. Το ΦΑΕΘΩΝ αντιπροσωπεύει τη μετεξέλιξη και αναβάθμιση της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου σε αυτόνομο Κέντρο Αριστείας στον τομέα της πράσινης και αειφόρου ενέργειας. Υπό αυτό το πρίσμα, στόχος του Κέντρου είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης αριστείας στον ενεργειακό τομέα, εστιάζοντας στην ανάπτυξη λύσεων και εφαρμογών οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της ενέργειας. Με γνώμονα την έγκαιρη ενεργειακή μετάβαση και τις επικρατούσες προκλήσεις της εν εξελίξει κλιματικής αλλαγής, το Κέντρο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας για ευφυείς, αποδοτικές και αειφόρες ενεργειακές λύσεις, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτή η αποστολή τοποθετεί το Κέντρο Αριστείας ΦΑΕΘΩΝ στην καρδιά του ενεργειακού οικοσυστήματος, τόσο της Κύπρου και της γύρω περιοχής, όσο και παγκοσμίως, για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου και ασφαλούς ενεργειακού μέλλοντος.

Το Κέντρο