UNIVERSITY OF CYPRUS
University House “Anastasios G. Leventis”
1 Panepistimiou Avenue
Aglantzia, Nicosia
P.O. Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus
Tel.: (+357) 22894000
E-mail: info@ucy.ac.cy