Ανδρέας Κ. Χριστοφίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου
Ανδρούλλα Βασιλείου, Αντιπρόεδρος
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Ελένη-Τατιανή Συνοδινού, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Γιώργος Μιτσίδης, Μέλος
Άννα Τσιακκή Μάντη, Μέλος
Ανδρέας A. Ανδρέου, Μέλος
Ρέα Γεωργίου, Μέλος
Αναστασία Παπαδοπούλου, Μέλος
Γιώργος Παπαδόπουλος, Μέλος
Ελένη Λοΐζου, Μέλος
Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ, Μέλος
Ανδρέας K. Ανδρέου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μενέλαος Μενελάου, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών), Γραμματέας (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)