Τάσος Αναστασίου, Πρόεδρος Συμβουλίου
Ανδρούλλα Βασιλείου, Αντιπρόεδρος
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Ελένη-Τατιανή Συνοδινού, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Νικόλας Οικονομίδης, Μέλος
Ανδρέας Μυλωνάς, Μέλος
Μικαέλλα Ράσπα, Μέλος
Ρέα Γεωργίου, Μέλος
Αναστασία Παπαδοπούλου, Μέλος
Λουκάς Λουκά, Μέλος
Ελένη Λοΐζου, Μέλος
Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ, Μέλος
Σάββας Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Μενέλαος Μενελάου, Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών), Γραμματέας (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)