ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Ως Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακηρύχθηκε το 2017 έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας.

Η σχετική Χάρτα υπεγράφη τη Δευτέρα, 30 Ιανουάριου 2017 από τους Προέδρους όλων των Τμημάτων, στο πλαίσιο αναβάθμισης της Ποιοτικής Διδασκαλίας και της αναγνώρισης της Διδακτικής Αριστείας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο θεσμοθετημένη πλέον πολιτική η οποία θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ