ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (MA IN DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024/2025 – ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024/2025 – ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
9 Φεβρουαρίου, 2024
ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2024
15 Μαρτίου, 2024