ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (αδέρφια ή συγγενείς πρώτου βαθμού ή ζευγάρια) ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023/2024
6 Σεπτεμβρίου, 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023/2024 – ΕΙΣΔΟΧΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
2 Οκτωβρίου, 2023