Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρίες της, στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 και στις 9 Φεβρουαρίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 49 Διδακτορικών Τίτλων.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρία της, στις 15 Ιουνίου 2022 αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 37 Διδακτορικών Τίτλων.

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών 2022