Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες για τις ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών/τριών στα μαθήματα, έναρξης μαθημάτων, τελευταίας ημερομηνίας επιλογής μαθημάτων, αφαίρεσης μαθημάτων, αποχώρησης από μαθήματα, λήξης μαθημάτων, καθώς και για τις ημερομηνίες προετοιμασίας για τις εξετάσεις, την περίοδο των εξετάσεων και των διακοπών κλπ