Αθηνά Στυλιανού
Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 22894060
Email: stylianou.athena@ucy.ac.cy

 

Καλυψώ Χαραλάμπους
Ειδικός Επιστήμονας
Τηλ.: 22894048
Email: cchara29@ucy.ac.cy

 

Βούλλα Αριστοδήμου
Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.: 22894069
Email: aristodemou.voulla@ucy.ac.cy

 

Βασιλική Κλεάνθους
Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894033
Email: kleanthous.vasiliki@ucy.ac.cy

 

Γιώτα Χρίστου
Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894034
Email: christou.yiota@ucy.ac.cy

 

Η ΣΜΣ απασχολεί μεταπτυχιακούς φοιτητές για να προσφέρουν βοηθητικές υπηρεσίες στη Σχολή.  Ορισμένες από τις εργασίες που διεκπεραιώνουν είναι τηλεφωνική υποστήριξη, εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και γενικής φύσεως διοικητικές εργασίες.