ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Business Economics (Technology, Innovation Management and Enterpreneurship – TIME MBE) (στην αγγλική γλώσσα) (σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης και Wageningen University Ολλανδίας) Αγγλική  Μάστερ
Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά Αγγλική Μάστερ
Οικονομικά Αγγλική Διδακτορικό
Οικονομική ανάλυση  Αγγλική Μάστερ
Financial Economics (Διατμηματικό) Αγγλική Μάστερ