Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατόπιν καταρχήν έγκρισης του Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Πρυτανικού Συμβουλίου, σε συνεδρία στις 7 Ιουνίου 2017, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 34 Διδακτορικών Τίτλων στην ειδική Τελετή Αποφοίτησης που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2017.

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδακτορικών Φοιτητών παρουσιάζονται σε σύντομη περίληψη, όπου αναφέρεται το αντικείμενο της έρευνας και τα αποτελέσματά της.