Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρία της, στις 9 Ιουνίου 2021, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 20 Διδακτορικών Τίτλων.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδακτορικών Φοιτητών παρουσιάζονται σε σύντομη περίληψη, όπου αναφέρεται το αντικείμενο της έρευνας και τα αποτελέσματά της.