Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί αριθμό υποτροφιών σε νέους φοιτητές που εισάγονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ) ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών και την οικονομική στήριξη των φοιτητών του Ιδρύματος.  Οι υποτροφίες χορηγούνται  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και  παραχωρούνται από τα Κεντρικά Ίδια Έσοδα του ΠΚ και τα Ίδια Έσοδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) . Οι υποτροφίες κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν επίδομα) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).
 
Οι αιτήσεις για παραχώρηση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 θα αξιολογηθούν με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια μόνο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύντομα θα ανακοινώσει άλλα προγράμματα για την κοινωνικοοικονομική στήριξη των φοιτητών.
 
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο: https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Greek_Prok_Ximerino_2020_2021.pdf
 
 
 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει 25 υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ για φοίτηση το Σεπτέμβριο του 2020
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Κύπριοι της Διασποράς και να έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σε χώρα του εξωτερικού για συνεχή περίοδο δέκα (10) τουλάχιστον ετών προτού υποβάλουν την αίτησή τους για χορήγηση υποτροφίας.
 
 
 

 ΥΠΟΤΡΟΦIA ΣΕ ΣΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για φοίτηση το Σεπτέμβριο του 2020.   Η  υποτροφία  καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο: https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Greek_Prok_Ximerino_2020_2021.pdf
 
 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ "ΚΟΙΟΣ"


 

 


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Υποτροφίες διδακτορικών φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 

 


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ


 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Οι υποτροφίες αφορούν μόνο τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες για εισδοχή από Σεπτέμβριο 2020. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 50%).

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα στον σύνδεσμο: https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Anakoinwseis/ANAKOINOSIS_SMS/Greek_Prok_Ximerino_2020_2021.pdf

 


 Εσωτερικές Υποτροφίες Τμημάτων σε διδακτορικούς φοιτητές και φοιτητές μάστερ από τα έσοδα των μεταπτυχιακών τους διδάκτρων.


Αρκετά ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρούν υποτροφίες σε νέους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών τους ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε πρόγραμμα σπουδών του ΠΚ και συνεχίζουν τη φοίτηση τους. Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να είναι πλήρης (δίδακτρα και κατ' αποκοπή ποσό) ή μερική (δίδακτρα ή κατ' αποκοπή ποσό). Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.