Δάνεια για Μεταπτυχιακές Σπουδές Erasmus+
 
Παρουσίαση
Τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ Master Degree Loans είναι δάνεια που παρέχονται με εγγύηση της ΕΕ και με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, μέσω των οποίων μπορεί ένας φοιτητής να καλύψει τα έξοδα ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε Χώρα του Προγράμματος Erasmus+. Σκοπός αυτών των δανείων είναι να στηρίζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να τους προστατεύουν από πιθανές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μέσω κοινωνικών διασφαλίσεων, όπως για παράδειγμα:
 • για τη χορήγηση των δανείων δεν χρειάζονται εγγυήσεις από τους φοιτητές ή τους γονείς τους, κάτι που εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση
 • παρέχεται ευνοϊκό επιτόκιο, καλύτερο από το επιτόκιο της αγοράς
 • οι όροι αποπληρωμής δίνουν στους πτυχιούχους περιθώριο μέχρι και δύο χρόνια για να βρουν εργασία προτού αρχίσουν την αποπληρωμή του δανείου.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του προγράμματος «Erasmus+ Master Degree Loan»  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ιδρύματος για διεθνοποίηση, στοχεύει στη προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών επιπέδου Μάστερ στα προγράμματα σπουδών του που προσφέρονται σε διεθνείς γλώσσες, από υποψηφίους από τις  χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια στην Ευρώπη που επωφελείται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει ποσό ύψους 4 εκ. Ευρώ. Σταδιακά θα εισαχθούν στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου περισσότεροι από 240 ευρωπαίοι  φοιτητές (Σεπτέμβριος 2018: 70, Σεπτέμβριος 2019: 80, Σεπτέμβριος 2020: 90).  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν θα απαιτήσει καμίας μορφής  εγγύηση εκ μέρους των φοιτητών και ούτε  εγγυήσεις τρίτων.  Θα  προσφέρει το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα με ευνοϊκές συνθήκες για τον φοιτητή.
   
Διάρκεια
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να αναβάλλουν την πληρωμή των διδάκτρων ή/και των εξόδων διαμονής για δύο χρόνια. Τα δάνεια παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εξής:
 • Δάνειο μέχρι 12.000 ευρώ για μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 • Δάνειο μέχρι 18.000 ευρώ για διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 • Το δάνειο καλύπτει τα δίδακτρα του προγράμματος σπουδών και  έξοδα διαμονής στις φοιτητικές εστίες/διαμερίσματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  Για την παραχώρηση του δανείου δεν απαιτείται οποιαδήποτε εγγύηση από τον φοιτητή, τους γονείς του ή οποιονδήποτε τρίτο. Το επιτόκιο είναι μηδενικής αξίας και οι όροι αποπληρωμής ιδιαίτερα ευνοϊκοί αφού επιτρέπουν στον φοιτητή να αρχίσει την αποπληρωμή μετά το πέρας των σπουδών του.
 • Για περισσότερες πληροφορίες:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_el

Όροι Συμμετοχής

 • Να κατέχετε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα προπτυχιακού επιπέδου (Bachelor degree) ή να έχετε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών σας.
 • Το πανεπιστημιακό δίπλωμα προπτυχιακού επιπέδου να προέρχεται από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εκτός Κύπρου.
 • Να έχετε υποβάλει αίτηση και να έχετε γίνει δεκτοί για φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Να είστε μόνιμοι κάτοικοι σε Χώρα του προγράμματος Erasmus+ (με εξαίρεση την Κύπρο).
 • Να μην έχετε ήδη συνάψει άλλο δάνειο χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Erasmus+.
 • Δεν δικαιούστε δάνειο αν πραγματοποιείτε μέρος των μεταπτυχιακών σπουδών σας στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε ενδεχομένως να λάβετε επιχορήγηση Erasmus+.
Πώς να υποβάλετε αίτηση
Θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα έγγραφα:
 • Αίτηση για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και εξασφάλιση δανείου Erasmus+
 • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του προπτυχιακού κύκλου σπουδών σας, πριν από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλετε αίτηση
 • Βεβαίωση διαμονής σε Χώρα του προγράμματος Erasmus+.  Θα πρέπει να επισυνάψετε αποδεικτικό στοιχείο που να πιστοποιεί τη διαμονή σας σε χώρα του προγράμματος όπως:  αποδείξεις πληρωμής δημοτικών τελών και λογαριασμών κοινής ωφελείας, συμβόλαιο ενοικίασης ή αγοράς κατοικίας, τραπεζικός λογαριασμός κλπ.
Περισσότερες πληροφορίες
Για τους όρους και τις προϋποθέσεις των δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+, επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους: