Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου (ελληνική και τουρκική). Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα (Μάστερ / Διδακτορικά) προσφέρονται στην Ελληνική ή/και Αγγλική ή/και άλλη διεθνή γλώσσα.

Οι αλλοδαποί/ές φοιτητές/τριες που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, ένα τουλάχιστον μάθημα στην «ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό».

Διάρκεια Σπουδών

Για απόκτηση Διπλώματος Μάστερ η φοίτηση έχει διάρκεια 3 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 8 εξάμηνα.
Για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος η φοίτηση έχει διάρκεια 6 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 16 εξάμηνα.