Κοσμήτορας 

Χαρίδημος Τσούκας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Αναπληρώτρια Κοσμήτορας

Παναγιώτα Πύλα, Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Μέλη

Στέλλα Δεμέστιχα, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Βασίλης Ι. Προμπονάς, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Νικόλαος Τσάκας, Τμήμα Οικονομικών

Eλένη Σταύρου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Ζαχαρίας Ζαχαρία, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Κώστας Μ. Κωνσταντίνου, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Fabienne Baider, Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Σπύρος Μαρτζούκος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Θεοχάρης Σταυρίδης, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Στέλλα Αχιλλέως, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Χάρης Ψάλτης, Τμήμα Ψυχολογίας

Θεοχάρης Θεοχαρίδης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πέτρος Κωμοδρόμος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σοφία Χαραλάμπους Hayes, Τμήμα Χημείας

Ειρήνη Παπαδάκη, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Φώτιος Πτωχός, Τμήμα Φυσικής

Ανδρέας Σαββίδης, Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Ευαγγελία Σαμίου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Βάσος Βασιλείου, Τμήμα Πληροφορικής

Νικήτας Χατζημιχαήλ, Τμήμα Νομικής

Αναστασία Κωνσταντινίδου, Ιατρική Σχολή

Εκπρόσωποι Φοιτητών

Μαρία Δίπλαρου,  Τμήμα Ψυχολογίας

Νικόλας Αντωνίου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ζωή Παπαγεωργίου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Γιώργος Βαρνάβα, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Χάρις Ζαντή, Τμήμα Ψυχολογίας

Γιώργος Κωνσταντίνου, Τμήμα Μηχανικών, Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Γεωργία Γεωργίου, Τμήμα Οικονομικών

Ελένη Πάρτου, Τμήμα Ψυχολογίας