Για εισδοχή στο χειμερινό εξάμηνο, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενώ για εισδοχή στο εαρινό εξάμηνο οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή τίτλο, ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Επίσης, δικαίωμα υποβολής έχουν άτομα τα οποία, μέχρι το τέλος της βδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών, θα κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ:
Δεν απαιτείται ερευνητική πρόταση αλλά απαιτείται δείγμα γραπτής εργασίας (π.χ. διπλωματική, δημοσίευση κτλ.). Επίσης απαιτείται η προσκόμιση επιστολής ενδιαφερόντων που να παρουσιάζει λόγους γιατί το άτομο ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τι θα ήθελαν να ερευνήσουν/μελετήσουν, να αναφερθούν τρεις καθηγητές με τους οποίους θα ήθελαν να εργαστούν ερευνητικά και με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφή πριν την κατάθεση της αίτησης, αναφέροντας επίσης τι βρίσκουν ενδιαφέρον στην δουλειά αυτών των καθηγητών. Δεν χρειάζεται δέσμευση από καθηγητή αλλά ενημέρωση σχετικά με πιθανό ενδιαφέρον.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024/25 - ΕΙΣΔΟΧΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024/2025 – Εισδοχή Σεπτέμβριος 2024 - Υποβολή μέχρι 02.04.2024 και ώρα 12 το μεσημέρι.


Προκήρυξη Θέσεων Μάστερ στο Σχεδιασμό για Κοινωνική Καινοτομία (MA in Design for Social Innovation) μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, των Τμημάτων Αχριτεκτονικής ΠΚ, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠΚ και Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΠΑΚ για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024/2025 – Εισδοχή Σεπτέμβριος 2024 - Υποβολή μέχρι 31.05.2024 και ώρα 12 το μεσημέρι.


Προκήρυξη Θέσεων Μάστερ στις Αγγλικές Σπουδές (MA in English Studies) του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024/2025 – Εισδοχή Σεπτέμβριος 2024 - Υποβολή μέχρι 30.04.2024 και ώρα 12 το μεσημέρι.


Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα (Ακαδημαϊκό Έτος 2024/25 – Εισδοχή Σεπτέμβριος 2024):


Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακοινώνει ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο 2024, μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Μέχρι τις 31/05/2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι
- DESIGN FOR SOCIAL INNOVATION (MA)
- ENGLISH STUDIES (MA)
- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (PhD/ΜΑ)
- ΓΛΩΣΣΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (PhD/ΜΑ)
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (MSc)
- ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (PhD/MA)
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (PhD/MA)
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (PhD/MA)
- ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (PhD)
- ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (PhD/MA)
- ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (PhD)
- ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (PhD/MA)
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (PhD/ΜΑ)
- ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PhD)
- ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (MA)
- ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (MA)
- ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ (PhD/MA)
- ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (MSc) - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (MSc) - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μέχρι τις 30/06/2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι
- ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY (PhD/MSc)
- MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING (MEng)
- MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING (MSc)
- MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING (PhD)
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (MEng)
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (MSc)
- MASTER IN PRECISION MEDICINE IN CLINICAL PRACTICE (MSc)
- Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο προσόν, ή  αναμένεται να κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αποφοίτησης μέχρι  το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών.

- Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

- Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλώ να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.

- Για προγράμματα Μάστερ πατήστε εδώ.

- Για Διδακτορικά προγράμματα πατήστε εδώ.


- Μέσω του συστήματος μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα.

Ο/Η υποψήφιος/α δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση του/της τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών/τριών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους/τις οποίους/ες έχει ζητήσει να στείλουν συστατικές επιστολές. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  

Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ίδιους/ες τους/τις αξιολογητές/τριες μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.

   

Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και εδώ:

Έντυπο Συστατικής Επιστολής Πολυτεχνικής Σχολής

Έντυπο Συστατικής Επιστολής του Τμήματος Ψυχολογίας

Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες , προτού υποβάλουν την αίτησή τους, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, για να βεβαιωθούν για τον αριθμό των συστατικών επιστολών που θα πρέπει να υποβληθούν.

  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).
  • Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών/τριών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους/τις οποίους/ες οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ίδιους/ες τους/τις αξιολογητές/τριες μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες προτού υποβάλουν την αίτησή τους, να μελετήσουν τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να  επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, για να βεβαιωθούν για τον αριθμό συστατικών επιστολών που θα πρέπει  να υποβληθούν.