Για εισδοχή στο χειμερινό εξάμηνο, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενώ για εισδοχή στο εαρινό εξάμηνο οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή τίτλο, ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Επίσης, δικαίωμα υποβολής έχουν άτομα τα οποία, μέχρι το τέλος της βδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών, θα κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.


--- EXEI ANAKOINΩΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31η ΜΑΪΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ---

XΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023/24 - ΕΙΣΔΟΧΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023/2024 – Εισδοχή Σεπτεμβριος 2023 - Υποβολή μέχρι 31.03.2023Προκήρυξη θέσεων Διατμηματικού Μεταπτυχιακού (MSc ) Προγράμματος Artificial Intelligence (Εισδοχή Σεπτέμβριος 2023) – Υποβολή μέχρι 31.5.2023

Προκήρυξη θέσεων Διδακτορικού Προγράμματος στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Εισδοχή Σεπτέμβριος 2023) – Υποβολή μέχρι 31.5.2023

Ανακοίνωση Τμήματος Νομικής
- Για το πρόγραμμα Mάστερ:
Το Τμήμα Νομικής ενημερώνει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 δεν θα προσφερθεί η κατεύθυνση ‘Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο’.

- Για το Διδακτορικό πρόγραμμα:
Το Τμήμα Νομικής ενημερώνει για τις ακόλουθες αλλαγές:
Δύο (2) θέσεις υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη
Δύο (2) θέσεις υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Χαράλαμπου Παπαχαραλάμπους
Δεν ισχύουν οι θέσεις που είχαν προκηρυχθεί υπό την επίβλεψη του Δρος Κωνσταντίνου Κόμπου και τη Δρος Χαρίκλειας Βλάχου, λόγω παραίτησης τους.
- Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για Μεταπτυχιακά Προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024-Εισδοχή Σεπτέμβριος 2023.
Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακοινώνει ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τα πιο κάτω μεταπτυχιακά προγράμματα:

Μέχρι τις 3/08/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι
-MASTER IN PRECISION MEDICINE IN CLINICAL PRACTICE (MSc)

Μέχρι τις 18/08/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι:
-MASTER ON NATURAL GAS ENGINEERING IN ENERGY TRANSITION - ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μέχρι τις 23/08/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι:
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

- Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο προσόν, ή  αναμένεται να κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αποφοίτησης μέχρι  το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών.

- Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

- Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλώ να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.

- Για προγράμματα Μάστερ πατήστε εδώ.

- Για Διδακτορικά προγράμματα πατήστε εδώ.


- Μέσω του συστήματος μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα.

Ο/Η υποψήφιος/α δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση του/της τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών/τριών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους/τις οποίους/ες έχει ζητήσει να στείλουν συστατικές επιστολές. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  

Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ίδιους/ες τους/τις αξιολογητές/τριες μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.

   

Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και εδώ:

Έντυπο Συστατικής Επιστολής Πολυτεχνικής Σχολής

Έντυπο Συστατικής Επιστολής του Τμήματος Ψυχολογίας

Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες , προτού υποβάλουν την αίτησή τους, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, για να βεβαιωθούν για τον αριθμό των συστατικών επιστολών που θα πρέπει να υποβληθούν.

  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).
  • Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών/τριών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους/τις οποίους/ες οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ίδιους/ες τους/τις αξιολογητές/τριες μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες προτού υποβάλουν την αίτησή τους, να μελετήσουν τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να  επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, για να βεβαιωθούν για τον αριθμό συστατικών επιστολών που θα πρέπει  να υποβληθούν.