Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο προσόν, ή αναμένεται να κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αποφοίτησης μέχρι το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλώ να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση. Μέσω του συστήματος μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα.

Η δημιουργία καινούριου λογαριασμού χρήστη είναι απαραίτητη για όλους/ες τους/τις αιτητές/τριες μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για Νέους/ες Αιτητές/ήτριες και Υφιστάμενοι/ες Φοιτητές/τριες: Πατήστε «Είσοδος» και ακολούθως δημιουργήστε καινούργιο λογαριασμό πατώντας «Δημιουργία καινούργιου λογαριασμού».

Ο καινούριος λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο σύστημα αιτήσεων μεταπτυχιακών σπουδών.

Για να έχετε πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης αιτήσεων, θα σας ζητηθεί το Όνομα Χρήστη (Email) και ο Κωδικός Πρόσβασης που σας έχει σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησής σας και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιθυμείτε να διακόψετε προσωρινά τη συμπλήρωση της αίτησής σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει και να επανέλθετε σε μεταγενέστερο στάδιο για ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά από την υποβολή της αίτησης, μπορείτε να παρακολουθείτε μέσω του συστήματος την κατάσταση της εξέλιξης της.

- Για Προγράμματα Μάστερ πατήστε εδώ.
- Για Διδακτορικά Προγράμματα πατήστε εδώ.

Συνήθεις Ερωτήσεις για το Σύστημα Αιτήσεων
Όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Μάστερ / Διδακτορικά).

Στα μεταπτυχιακά διπλώματα μάστερ και διδακτορικά διπλώματα δεν αναγράφεται βαθμός. Η απονομή μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Η γλώσσα διδασκαλίας στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Μάστερ / Διδακτορικά) είναι η Ελληνική ή/και Αγγλική ή/και άλλη διεθνής γλώσσα.

Διδακτορικά Προγράμματα

Μάστερ Προγράμματα

Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό πρόγραμμα γίνεται μετά από προκήρυξη των θέσεων. Για εισδοχή στο χειμερινό εξάμηνο, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενώ για εισδοχή στο εαρινό εξάμηνο οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή τίτλο, ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Επίσης, δικαίωμα υποβολής έχουν άτομα τα οποία, μέχρι το τέλος της βδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών, θα κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ:
Το διδακτορικό πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας είναι πενταετές διδακτορικό, που περιλαμβάνει 1500 ώρες πρακτικής άσκησης και οδηγεί σε άδεια άσκησης του επαγγέλματος του/της Κλινικού Ψυχολόγου. Η εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μετά το πτυχίο στην Ψυχολογία και δεν απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος μάστερ.
Για αίτηση στο διδακτορικό πρόγραμμα της Κλινικής Ψυχολογίας δεν απαιτείται ερευνητική πρόταση αλλά απαιτείται δείγμα γραπτής εργασίας (π.χ. διπλωματική, δημοσίευση κτλ.). Επίσης απαιτείται η προσκόμιση επιστολής ενδιαφερόντων που να παρουσιάζει λόγους γιατί το άτομο ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τι θα ήθελε να ερευνήσει/μελετήσει, να αναφερθούν τρεις καθηγητές/τριες με τους/τις οποίους/ες θα ήθελε να εργαστεί ερευνητικά και με τους/τις οποίους/ες έχει έρθει σε επαφή πριν την κατάθεση της αίτησης, αναφέροντας επίσης τι βρίσκει ενδιαφέρον στην δουλειά αυτών των καθηγητών/τριών. Δεν χρειάζεται δέσμευση από καθηγητή/τρια αλλά ενημέρωση σχετικά με πιθανό ενδιαφέρον.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024/25 - ΕΙΣΔΟΧΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024/2025 – Εισδοχή Σεπτέμβριος 2024 - Υποβολή μέχρι 02.04.2024 και ώρα 12 το μεσημέρι.


Προκήρυξη Θέσεων Μάστερ στο Σχεδιασμό για Κοινωνική Καινοτομία (MA in Design for Social Innovation) μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, των Τμημάτων Αχριτεκτονικής ΠΚ, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠΚ και Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΤΕΠΑΚ για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024/2025 – Εισδοχή Σεπτέμβριος 2024 - Υποβολή μέχρι 31.05.2024 και ώρα 12 το μεσημέρι.


Προκήρυξη Θέσεων Μάστερ στις Αγγλικές Σπουδές (MA in English Studies) του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024/2025 – Εισδοχή Σεπτέμβριος 2024 - Υποβολή μέχρι 30.04.2024 και ώρα 12 το μεσημέρι.


Προκήρυξη Θέσεων Εξ΄ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής για Εισδοχή το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025 «Δημιουργική Μάθηση & Τέχνες στη Παιδική Ηλικία» - Υποβολή μέχρι 30.6.2024 και ώρα 12 το μεσημέρι.


Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα (Ακαδημαϊκό Έτος 2024/25 – Εισδοχή Σεπτέμβριος 2024):


Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακοινώνει ότι παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο 2024, μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Μέχρι τις 16/08/2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι
- MASTER IN PRECISION MEDICINE IN CLINICAL PRACTICE (MSc)

Μέχρι τις 18/08/2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ο/Η υποψήφιος/α δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση του/της τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών/τριών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους/τις οποίους/ες έχει ζητήσει να στείλουν συστατικές επιστολές. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ίδιους/ες τους/τις αξιολογητές/τριες μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.

Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες , προτού υποβάλουν την αίτησή τους, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, για να βεβαιωθούν για τον αριθμό των συστατικών επιστολών που θα πρέπει να υποβληθούν.

Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και εδώ:

Έντυπο Συστατικής Επιστολής Πολυτεχνικής Σχολής

Έντυπο Συστατικής Επιστολής του Τμήματος Ψυχολογίας

  • Πιστοποιημένο αντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).
  • Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών/τριών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους/τις οποίους/ες οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους/τις ίδιους/ες τους/τις αξιολογητές/τριες μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες προτού υποβάλουν την αίτησή τους, να μελετήσουν τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να  επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, για να βεβαιωθούν για τον αριθμό συστατικών επιστολών που θα πρέπει  να υποβληθούν.