Για εισδοχή στο χειμερινό εξάμηνο, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενώ για εισδοχή στο εαρινό εξάμηνο οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή τίτλο, ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Επίσης, δικαίωμα υποβολής έχουν άτομα τα οποία, μέχρι το τέλος της βδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών, θα κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022/2023 – Εισδοχή Σεπτέμβριος 2022-Υποβολή μέχρι 31.3.2022 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Προκήρυξη Θέσεων Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάστερ MSc Artificial Intelligence για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 - Εισδοχή Σεπτέμβριος 2022

Προκήρυξη Θέσεων Νέου Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Μaster in Behavioural Economics" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23-Εισδοχή Σεπτέμβριος 2022

  

Ο συντονιστής της κατεύθυνσης «Διδακτορικό πρόγραμμα στη Θρησκευτική Παιδεία» ανακάλεσε την προκήρυξη των θέσεων στην κατεύθυνση.Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα αρχίσουν το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023, μέχρι τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.   Iσχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:  

Μέχρι τις 15/08/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

- MASTER IN BUSINESS ECONOMICS [TECHNOLOGY, INNOVATION MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (TIME MBE)]
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (MSc)
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο προσόν, ή  αναμένεται να κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αποφοίτησης μέχρι  το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.  Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλώ να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.
Για προγράμματα Μάστερ πατήστε εδώ.
Για Διδακτορικά προγράμματα πατήστε εδώ.
Μέσω του συστήματος μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα.

Ο/Η υποψήφιος/α δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση του/της τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους έχει ζητήσει να στείλουν συστατικές επιστολές. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  

Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους αξιολογητές μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.

   

Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και εδώ:

Έντυπο Συστατικής Επιστολής Πολυτεχνικής Σχολής

Έντυπο Συστατικής Επιστολής του Τμήματος Ψυχολογίας

Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες , προτού υποβάλουν την αίτησή τους, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, για να βεβαιωθούν για τον αριθμό των συστατικών επιστολών που θα πρέπει να υποβληθούν.

  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).
  • Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους αξιολογητές μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι  προτού υποβάλουν  την αίτησή τους, να μελετήσουν τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να  επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, για να βεβαιωθούν για τον αριθμό συστατικών επιστολών που θα πρέπει  να υποβληθούν.