Για εισδοχή στο χειμερινό εξάμηνο, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενώ για εισδοχή στο εαρινό εξάμηνο οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή τίτλο, ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Επίσης, δικαίωμα υποβολής έχουν άτομα τα οποία, μέχρι το τέλος της βδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών, θα κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023/2024 – Εισδοχή Σεπτεμβριος 2023 - Υποβολή μέχρι 31.03.2023


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων για τα πιο κάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εισδοχή τον Ιανουάριο 2023:

Μέχρι τις 15/11/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MEng)
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MSc)
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (MEng)
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (MSc)
• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (PhD)
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MEng)
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MSc)
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (PhD)

Μέχρι τις 30/11/2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

• MA PEACE, CONFLICT AND DEMOCRACY (MA)
• MASTER IN BEHAVIOURAL ECONOMICS (MSc), ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (PhD/ΜΑ)
• ΓΛΩΣΣΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΑ)
• ΔΙΑΤΜ. ΠΡ. ΣΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (PhD)
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (PhD/MA)
• ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΝΗΠΙΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (MA)
• ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (MA)
• ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (PhD)
• ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (MA)
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (MA)
• ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (PhD)
• ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (MA)
• ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (MA)
• ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ (PhD/MA)
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο προσόν, ή  αναμένεται να κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ή βεβαίωση αποφοίτησης μέχρι  το τέλος της εβδομάδας που προηγείται της εβδομάδας των εγγραφών. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.  Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλώ να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.
Για προγράμματα Μάστερ πατήστε εδώ.
Για Διδακτορικά προγράμματα πατήστε εδώ.
Μέσω του συστήματος μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα.

Ο/Η υποψήφιος/α δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση του/της τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους έχει ζητήσει να στείλουν συστατικές επιστολές. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  

Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους αξιολογητές μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.

   

Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και εδώ:

Έντυπο Συστατικής Επιστολής Πολυτεχνικής Σχολής

Έντυπο Συστατικής Επιστολής του Τμήματος Ψυχολογίας

Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες , προτού υποβάλουν την αίτησή τους, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, για να βεβαιωθούν για τον αριθμό των συστατικών επιστολών που θα πρέπει να υποβληθούν.

  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).
  • Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους αξιολογητές μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι  προτού υποβάλουν  την αίτησή τους, να μελετήσουν τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να  επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, για να βεβαιωθούν για τον αριθμό συστατικών επιστολών που θα πρέπει  να υποβληθούν.