Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και έχει κατακτήσει περίοπτη θέση στις κατατάξεις των πανεπιστημίων διεθνώς. Η αφοσίωσή του στην ακαδημαϊκή αριστεία, τόσο στην έρευνα όσο και στη διδασκαλία, αναγνωρίζεται ευρύτατα στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, μεταξύ των φοιτητών και των αποφοίτων, και από τους μεγαλύτερους εργοδότες.Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ενδιαφέροντα, καινοτόμα, εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων. Οι υποψήφιοι φοιτητές είναι σε θέση να επιλέξουν μεταξύ 58 Μάστερ και 43 Διδακτορικών προγραμμάτων (συνολικά 30 από αυτά πραγματοποιούνται σε ξένη γλώσσα), τα οποία προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις στο γνωστικό τους αντικείμενο. Οι απόφοιτοι διασφαλίζουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2012 με σκοπό να:
– Παράσχει διοικητική υποστήριξη στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών
– Διασφαλίσει τη συνέπεια και ακεραιότητα των ακαδημαϊκών διαδικασιών φοίτησης
– Συντονίσει την ανάπτυξη, αξιολόγηση και προώθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε όλο το Πανεπιστήμιο, με σεβασμό στην ανεξαρτησία και ιδιομορφία του κάθε τμήματος
Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών ειδικοτήτων και αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για όσους επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω εφόδια για μια διαπρεπή σταδιοδρομία, σε ένα δυναμικό και διεθνοποιημένο επαγγελματικό περιβάλλον.
Πέρα από τη σύγχρονη ποιοτική εκπαίδευση και πολυδιάστατη επιστημονική προσέγγιση, η φοίτηση σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσεφέρει εξειδικευμένα εργαλεία γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν το κλειδί για ευοίωνο μέλλον και την ανοδική επαγγελματική πορεία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας και διεθνούς συνεργασίας με απώτερο στόχο τη δημιουργία γνώσης και τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην επιστημονική πρόοδο και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έρχονται να συμπληρώσουν τις βασικές προπτυχιακές σπουδές, ώστε να αποτελέσουν σκαλοπάτι στην προσωπική ανέλιξη κάθε ανθρώπου, ειδικότερα στον εργασιακό τομέα. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει για καταξίωση στον επαγγελματικό στίβο, οι μεταπτυχιακές σπουδές πλέον θεωρούνται ως παράγοντας εμβάθυνσης αφ’ ενός στον ακαδημαϊκό χώρο, εάν κανείς επιθυμεί να συνεχίσει σε αυτή την πορεία, αφ’ ετέρου ως μέτρο διαφοροποίησης για ευκολότερη «κινητικότητα» στην τοπική και διεθνή αγορά εργασίας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσηλωμένο στις αρχές, ιδέες και αξίες με τις οποίες πορεύεται από την ίδρυσή του το 1989, εξακολουθεί να εδραιώνεται τοπικά και διεθνώς ως οργανισμός με μεγάλο εύρος σπουδών, ακαδημαϊκό προσωπικό διεθνούς κύρους, σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, κορυφαίες διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο, παρουσιάζοντας συνεχή άνοδο για το διδακτικό και ερευνητικό του έργο. Οντότητες παραγωγής καινούριων γνώσεων και ανάπτυξης συγκεκριμένων μορφωτικών οριζόντων, μεταξύ άλλων είναι το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας «Κοίος» και το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα.

Αναπτύσσοντας τοπικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συνέργειες, με τις αναβαθμιζόμενες, εργονομικές, σύγχρονες και επεκτεινόμενες κτηριακές εγκαταστάσεις Σχολών και Τμημάτων που διαθέτει, το Πανεπιστήμιό μας, προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες να εξειδικευτούν, να αποκτήσουν πρακτικές ικανότητες διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομία, να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας, να είναι ατομικά υπεύθυνοι/ες ως μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι για υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού. Μέσα στο παγκόσμιο διαπολιτισμικό κλίμα που διαμορφώνεται, η εμπέδωση διεθνών σχέσεων διάδρασης και η προσέλκυση ταλαντούχων διεθνών φοιτητών/τριών, είναι πάντοτε δεδομένα και ζητούμενα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε να αποκομίζει οφέλη και να σχηματίζει προοπτικές εφαρμοσμένης δικτύωσης.

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου,

απόσπασμα απο το κείμενο στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2023

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινωνία:
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ηλ. Ταχ.: [email protected]
Τηλ.: +357 22894044