ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   Βιοϊατρικές Επιστήμες  (Μάστερ)

Βιοϊατρικές Επιστήμες (Διδακτορικό)

Αγγλική
Aγγλική
Μάστερ/Διδακτορικό
Βιοποικιλότητα και Οικολογία (Μάστερ)

Βιοποικιλότητα και Οικολογία (Διδακτορικό)

Αγγλική
Αγγλική
Μάστερ/Διδακτορικό
Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική Αγγλική Μάστερ