ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή (Διατμηματικό)  (Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό)
Ελληνική Μάστερ/Διδακτορικό
Νεοελληνική Φιλολογία (Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό) Ελληνική Μάστερ/Διδακτορικό