ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μάστερ (MEng) στην Πολιτική Μηχανική

Μάστερ (MSc) στην Πολιτική Μηχανική

Πολιτικοί Μηχανικοί (Διδακτορικό)

Αγγλική/Ελληνική Μάστερ/Διδακτορικό
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ (Διασχολικό και Διατμηματικό) (σε συνεργασία με Τμήμα Αρχιτεκτονικής,Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου) Ελληνική Μάστερ
Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό) Ελληνική Μάστερ
Μάστερ (ΜEng) στη Μηχανική Περιβάλλοντος

Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Περιβάλλοντος

Διδακτορικό (PhD) στη Μηχανική Περιβάλλοντος

Αγγλική/Ελληνικ Μάστερ/Διδακτορικό
Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση Ελληνική Μάστερ