ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Cognitive Systems (σε συνεργασία με Τμήμα Ψυχολογίας ΠΚ και ΑΠΚΥ) Αγγλική Μάστερ
Επιστήμη της Πληροφορικής Ελληνική Μάστερ
Πληροφορική Ελληνική Διδακτορικό
Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Επαγγελματικό Πρόγραμμα) Ελληνική Μάστερ
Επιστήμη Δεδομένων (Διατμηματικό) Αγγλική Μάστερ