ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές Αγγλική Διδακτορικό
Γλωσσολογία Αγγλική Διδακτορικό
Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών Αγγλική Μάστερ
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Αγγλική Μάστερ
Μεταφραστικές Σπουδές Αγγλική Διδακτορικό